• Pierwsza konsultacja dietetyczna

  Obejmuje wywiad kliniczny i żywieniowy, analizę składu ciała przy użyciu medycznego analizatora składu ciała Biospace InBody 170, pomiar antropometryczny

  150 zł
 • Każda następna konsultacja

  100 zł
 • Indywidualnie przygotowany plan żywieniowy #1

  Dieta redukująca tkankę tłuszczową, kompleksowa opieka dietetyczna

  300 zł
 • Indywidualnie przygotowany plan żywieniowy #2

  Dieta w chorobach klinicznych, kompleksowa opieka dietetyczna

  400 zł
 • Wykonanie testu na nietolerancje pokarmowe

  Obejmuje wykonanie testu, opracowanie zaleceń w diecie eliminacyjnej

  700 zł
 • Testy genetyczne

  Do ustalenia* * cena ustalana w zależności od zakresu badań